logo

انتخاب محل سایدبار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
hello@youremail.com
+1234567890

روان سنجی

روان سنجی

دنیای حاضر دنیای تصمیم است.پاره ای تصمیم ها گستره ای درسطح ملی وجهانی دارد که باسیاست ، بودجه ، قراردادها و…..مرتبط است.

برخی تصمیم ها نیز به چیزهای مربوط به خرید یک وسیله شخصی مانند یک اتومبیل ارتباط دارد.

اما بسیاری از تصمیم ها چه به صورت فردی وچه به صورت گروهی به مردم مربوط می شود.این گونه تصمیم هاست که  به حوزه اندازه گیری وسنجش های روانی وتربیتی ارتباط پیدا میکند.

معلم، مشاور ، مدیر وروان شناس همگی به گونه مستمر با تصمیم گیری درباره مردم سروکاردارند یا مردم را یاری می دهند که خود درباره زندگی خود تصمیم بگیرند. نقش روشهای اندازه گیری آن است که اطلاعاتی به دست دهد تا برپایه آن تصمیم های منطقی ،  مناسب ومتکی بر اصول صحیح اتخاذ کرد.

اندازه گیری درهرزمینه ای ،اطلاعاتی د رباره خصیصه ای معین فراهم میکندکه اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به آن خصیصه مفید واقع می شود.

بنابراین سنجش واندازه گیری یا به عبارتی روان سنجی وسیله ای است که یک دسته ورشته اطلاعات منظم در باره ویژگی های رفتارآدمی وتجزیه وتحلیل این اطلاعات به عنوان پایه واساس یک رشته تصمیم گیری های خاص ، ارائه می دهد.

هدف اصلی روان سنجی شناخت فرد است.ومنظور از شناخت فردتوصیف کامل وجامع فرد به گونه ای که بتوانیم درباره خصیصه های بدنی وروانی او اطلاعات مناسب ودقیقی فراهم کنیم. باتوجه به روابط موجود بین این اطلاعات ، تصویری واقعی وروشن از وی به دست خواهد آمد.

تردیدی نیست که هراندازه اطلاعات گردآوری شده، منظم تر، مناسب تر و دقیق ترباشد، آسان تر و بهتر می توان به تصمیم های منطقی درمورد فرد دست یافت.

اما متاسفانه یکی از شیوه های سنجش روانی که باب شده است؛ پرسش نامه هایی است که از سوی مجلات، نشریات ویا سایت های اینترنتی چاپ وارائه می شود و بیشتر برای سرگرمی خوانندگان و بالا بردن تیراژ برنامه ریزی شده اند که از نظر روانشناختی چندان ارزش واعتباری ندارند.

اینگونه آزمون ها یا تست های شخصیت پدیدهای فرهنگی کم دوام هستند، چیزی که میتوان درمواقع بیکاری ازآن لذت برد، هنگام نوشیدن چای در باره اش بحث کرد ونهایتا آن را فراموش نمود.

به همین دلیل این آزمون ها هرگز با نظمی علمی واصولی تدوین نشده اند ونتایج آنها نیز به طور دقبق قابل ارزیا بی نیست. یعنی در واقع هیچ اطمینانی وجود نداردکه آنچه آزمون هایی مثل فال وپیشگویی و….بیان می کنند صحت داشته باشد.

در برابر این آزمو نها وپرسش نامه ها ، علم روانشناسی طی سال های اخیر انواع واقسام آزمو ن های            ” استاندارد” وشیوه های ارزیابی را ارائه داده است که امکان سنجش علمی هر چیزی را فراهم نموده است.

اینگونه آزمون ها برمبنای اصول صحیح “علمی ” پذیرفته شده ، تنظیم وارزیابی می شوند ومی توان انتظار داشت که نتایج آنها درخصوص خصلت های مربوطه ،تاحدی درست ودقیق باشد.

اکثر آزمون های روان شناختی بوسیله روان شناسان وبرای استفاده آنان طراحی شده است.

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت